چگونه اعتماد از دست رفته همسرمان را برگردانیم؟ - فرابلاگ - سرویس وبلاگ دهی وردپرس | فرابلاگ – سرویس وبلاگ دهی وردپرس
چگونه اعتماد از دست رفته همسرمان را برگردانیم؟

چگونه اعتماد از دست رفته همسرمان را برگردانیم؟ ,اعتماد زیربنای اصلی یک رابطه است

و بدون آن تمامی ساختارهای یک رابطه به راحتی از هم جدا می شوند

حتی اگر در یک رابطه تمام دارایی و احساس خود را سرمایه گذاری نماییم ولی اعتماد درون آن جای نداشته باشد

به طور حتم آن رابطه به جایی نخواهد رسید.

مشکلات زوجین زمانی شروع می شود که اعتماد یکدیگر را از دست می دهند.

چگونه اعتماد از دست رفته همسرمان را برگردانیم؟

چگونه اعتماد از دست رفته همسرمان را برگردانیم؟  در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

چگونه اعتماد از دست رفته همسرمان را برگردانیم؟

سرد شدن روابط

براساس نظر روانشناسان دو راه ابتدایی برای از بین بردن یا کاهش اعتماد در یک رابطه وجود دارد:

دو راه برای از بین بردن یا کاهش اعتماد

چگونه اعتماد از دست رفته همسرمان را برگردانیم؟  در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

 چگونه اعتماد از دست رفته همسرمان را برگردانیم؟

که ناراحتی وی منجر به دلشکستگی و آزردگی دو طرف می شود.

برنامه هدفمند برای برگرداندن اعتماد طرفین

۱٫ مسئولیت رفتار و عملکردتان را بپذیرید:

چگونه اعتماد از دست رفته همسرمان را برگردانیم؟  در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

۲٫ عذرخواهی کنید:

زنان به آنها احساس عدم امنیت داده و رنجیده خاطرشان می سازد.

۳٫ اشتباهاتتان را جبران کنید:

۴٫ متعهد شوید:


admin
یکشنبه ,8 اکتبر , 2017