واقعیت های زندگی که برای موفقیت باید بدانید - فرابلاگ - سرویس وبلاگ دهی وردپرس | فرابلاگ – سرویس وبلاگ دهی وردپرس
واقعیت های زندگی که برای موفقیت باید بدانید

واقعیت های زندگی که برای موفقیت باید بدانید ,در مسیر کارآفرینی همیشه محدودیت های بسیاری وجود دارد که اگر افراد با آن آشنا شوند،

بعید است کسی به سمت آن گام بردارد.

اما شناخت محدودیت ها تنها یک گام به سمت کارآفرینی است.

واقعیت های زندگی که برای موفقیت باید بدانید

واقعیت های زندگی که برای موفقیت باید بدانید در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

۱٫ مردم تنبل هستند.

 واقعیت های زندگی که برای موفقیت باید بدانید در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

، اما سختی استفاده قطعا نسخه فاجعه آمیزی برای اختراع است.

۲٫ مردم صبور نیستند.

۳٫ همه چیز بیشتر از آنچه می اندیشید زمان می برد.

 واقعیت های زندگی که برای موفقیت باید بدانید در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

۴٫ سلسله مراتب در اتفاقات

۵٫ هیچ چیز مجانی نیست.

 واقعیت های زندگی که برای موفقیت باید بدانید در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

۶٫ اتفاقات قابل پیش بینی نیستند.

۷٫ همه ما حیوان هستیم.

واقعیت های زندگی که برای موفقیت باید بدانید در پورتال جامع فرانیاز فراتراز نیاز هر ایرانی

۸٫ نکات را ارج نهید.

بدبختانه تصمیمات این افراد زندگی بسیاری دیگر را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

۹٫ از همه چیز درس بگیرید.

۱۰٫ احمق نباشید.

 


admin
چهار شنبه ,11 اکتبر , 2017