ارایش صورت جدید - فرابلاگ - سرویس وبلاگ دهی وردپرس | فرابلاگ – سرویس وبلاگ دهی وردپرس
ارایش صورت جدید

ارایش صورت جدید

ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

اریش صورت۲۰۱۷

ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانیارایش صورت جدید

پلک

معمولا سایه چشم در این قسمت کشیده می شود یعنی روی پلک چشم. اما می توانید

با استفاده از خط چشم کمی در این قسمت از خودتان خلاقیت نشان دهید.

البته بستگی به نوع پلک شما دارد چون در افراد متفاوت است.

در بعضی فضای پلک زیاد است و در بعضی کم.

 

ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

اریش صورت۲۰۱۷

ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

اریش صورت۲۰۱۷

ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

اریش صورت۲۰۱۷

ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

اریش صورت۲۰۱۷

ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

 اریش صورت۲۰۱۷ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

اریش صورت۲۰۱۷

ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

اریش صورت۲۰۱۷

ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

اریش صورت۲۰۱۷

ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

اریش صورت۲۰۱۷

ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

ارایش صورت جدید

وقتی از آرایش صورت حرف میزنیم چشم ها اولین مکان هایی هستند که همه به آن توجه میکنند.

در واقع یک آرایش صورت زیبا و شیک تا ۹۰ درصد بستگی به آرایش چشم شما دارد .

نحوه ی درست مدل آرایش چشم که برای هر چشمی تقریبا متفاوت است زیبایی چهره ی شما را دو چندان میکند

و باعث ایجاد هارمونی در آرایشتان میشود. البته این به آن معنا نیست که تا میتوانیم چشم ها را آرایش کنیم

یا از سایه های جیغ و تیره استفاده کنیم تا آنها به چشم بیایند

بلکه منظور این است که به ایجاد تعادل در تمام نقاط صورت اهمیت بدهیم.

ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

اریش صورت۲۰۱۷

ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

اریش صورت۲۰۱۷

ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

اریش صورت۲۰۱۷

ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

اریش صورت۲۰۱۷

ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

اریش صورت۲۰۱۷

ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

اریش صورت۲۰۱۷

ارایش صورت جدید ارایش صورت جدیددرپورتال جامع فرانیازفراترازنیازهرایرانی

استخوان ابرو

اگر می خواهید ابروها بالاتر رود و محدوده چشم بیشتر نشان داده شود

برای زیر ابروها یک سایه بی رنگ مات یا براق استفاده کنید.


admin
چهار شنبه ,21 ژوئن , 2017